วารสารวิจัยสถาบัน มข. มีกำหนดออก 3 ฉบับต่อปี และมีฐานที่ตั้งของกองบรรณาธิการ อยู่ที่ กองบริหารงานวิจัย ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งหากสมาชิกท่านใดสนใจจะเผยแพร่บทความวิชาการ หรือบทความวิจัยดังกล่างเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ การสร้างเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ คำแนะนำการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิจัยสถาบัน มข.

ตีพิมพ์ล่าสุด

...

ฉบับที่ 4-2

พฤษภาคม-สิงหาคม 2559

...

ฉบับที่ 4-1

มกราคม- เมษายน 2559

...

ฉบับที่ 3-3

กันยายน - ธันวาคม 2558

...

ฉบับที่ 3-2

พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

...

ฉบับที่ 3-1

มกราคม - เมษายน 2558

...

ฉบับที่ 2-3

กันยายน - ธันวาคม 2557

 1 2 > 

ยินดีต้อนรับ
ผู้เยี่ยมชม
 »  วันนี้
1
 » เมื่อวานนี้
1
 » เดือนนี้
19
 » เดือนที่แล้ว
30
 » ปีนี้
139
 » ปีที่แล้ว
1,228
 » รวม
1,367