วารสารวิจัยสถาบัน มข. มีกำหนดออก 3 ฉบับต่อปี และมีฐานที่ตั้งของกองบรรณาธิการ อยู่ที่ กองบริหารงานวิจัย ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งหากสมาชิกท่านใดสนใจจะเผยแพร่บทความวิชาการ หรือบทความวิจัยดังกล่างเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ การสร้างเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ คำแนะนำการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิจัยสถาบัน มข.

ตีพิมพ์ล่าสุด

...

ฉบับที่ 2-2

พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

...

ฉบับพิเศษ

มิถุนายน 2557

...

ฉบับที่ 2-1

มกราคม - เมษายน 2557

...

ฉบับที่ 1-3

กันยายน - ธันวาคม 2556

...

ฉบับที่ 1-2

พฤษภาคม - สิงหาคม 2556

...

ฉบับที่ 1-1

มกราคม - เมษายน 2556

 < 1 2

ยินดีต้อนรับ
ผู้เยี่ยมชม
 »  วันนี้
1
 » เมื่อวานนี้
1
 » เดือนนี้
25
 » เดือนที่แล้ว
31
 » ปีนี้
115
 » ปีที่แล้ว
1,228
 » รวม
1,343