บรรณาธิการ

...

รศ.เจียมจิต แสงสุวรรณ

คณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานคณบดี Neurological Problems : Cerebrovascular Discase, Head Injury and Epilepsy, Care of Older Persons (Qeriatric Nursing)
...

ภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์

รองบรรณาธิการ เลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองบรรณาธิการ

...

ศ.สมบูรณ์ เทียนทอง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิสัญญีวิทยา( Anesthesiology), การระงับปวด( Pain Specialist)
...

ผศ.ภาวดี ภักดี

คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ Anatomy of Domestic Animal, Feed and Feeding, Digestive Physiology

ฝ่ายจัดการ

...

ปิยนุช บุศราคำ

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ กองบริหารงานวิจัย( เทคนิคและสื่อออนไลน์)
...

จิตนิภา ศรีวัธนทรัพย์

นักประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานวิจัย( เทคนิคและสื่อออนไลน์)
...

เกียรติภูมิ กฤตเวทิน

นักสารสนเทศ กองบริหารงานวิจัย( เทคนิคและสื่อออนไลน์)


ยินดีต้อนรับ
ผู้เยี่ยมชม
 »  วันนี้
1
 » เมื่อวานนี้
1
 » เดือนนี้
25
 » เดือนที่แล้ว
31
 » ปีนี้
115
 » ปีที่แล้ว
1,228
 » รวม
1,343