วารสารวิจัยสถาบัน ISSN 2697-4932 (Online)

วารสารวิจัยสถาบัน มข. มีกำหนดออก 3 ฉบับต่อปี และมีฐานที่ตั้งของกองบรรณาธิการ อยู่ที่ กองบริหารงานวิจัย ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งหากสมาชิกท่านใดสนใจจะเผยแพร่บทความวิชาการ หรือบทความวิจัยดังกล่างเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ การสร้างเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ คำแนะนำการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิจัยสถาบัน มข.

ลงทะเบียน


ตีพิมพ์ล่าสุด


วารสาร

Generic placeholder image

ฉบับที่ 1-1

มกราคม - เมษายน 2563

Generic placeholder image

ฉบับที่ 4-2

พฤษภาคม-สิงหาคม 2559

Generic placeholder image

ฉบับที่ 4-1

มกราคม- เมษายน 2559


ดูทั้งหมด


ติดต่อเรา

  • สำนักงานที่ติดต่อ : ชั้น 2 อาคารอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
  • โทรศัพท์ 043 203176 คุณภัทรภา บำรุงไทยชัยชาญ (เมย์) โทรสาร 043 203177 E-Mail : irjkku@gmail.com